top of page

Cridaran

lespedres

Cridaran les Pedres (2023)

La història de Barcelona és la història de les seves barricades. La història d'una lluita entre els urbanistes, que dissenyaren un espai públic al servei del poder, i de les persones anònimes que aixecaren barricades per defensar la seva llar. Aprofundir en el laboratori viu que esdevingué la ciutat moderna, en el seu relat efímer, en la seva estètica de batalla, en la seva emergència teatral, és una manera d'entendre el batec del territori i d'aquells que l'habiten.

 

Amb aquest projecte, Urati laboratori inicia un cicle titulat "Resistència poètica / Violència poètica", on l'objectiu és analitzar quines son les dinàmiques teatrals presents tant en les formes de protesta popular com de la repressió institucional.

 

 

Dins el Despertalab, treballem en el projecte Cridaran les pedres, que busca aprofundir en les barricades com a dispositiu escènic per entendre el seu paper escenogràfic en la ciutat quan l'ordre se subverteix. 

Escenografia i autoria: Urati laboratori
Concepte, posada en escena, llums: Albert Chamorro
Disseny visual i gràfic: Marta Lofi
Disseny sonor: Sergio Camacho
Interpretació: Esmeralda Colette
Producció creativa: Roser Casamayor
Acompanyament artístic: Núria Güell
Amb el suport de Nau Ivanow (Beca DespertaLab 2023), Sala Atrium i Cal Gras.

bottom of page