top of page

eterns profetes

de lafatalitad

Eterns profetes de la fatalitat (2023)

Una llauna de refresc triga deu anys a descompondre’s.
Una bossa de plàstic, al voltant de mil cinc-cents.
Els residus nuclears triguen més de dos milions i mig d’anys.
Un cos humà, tan sols uns quants mesos.

Aquesta botànica de la mort i la degradació és en part la causant que no siguem capaços d’apreciar els nostres actes perpetrats a la natura.

Eterns profetes de la fatalitat és una instal·lació audiovisual que busca afrontar la pregunta següent: com es pot materialitzar la idea de la catàstrofe? En el món que habitem hem crescut amb la idea d’una catàstrofe imminent, on el futur només és un camp en ruïnes. Aquesta idea paralitzadora actua com una àncora de la imaginació, que impedeix sovint que noves generacions puguin imaginar nous futurs possibles.

Aquesta proposta pretén ser un espai de reimaginació. Un territori concebut perquè, a través de la nostra presència, intentem ser conscients de la nostra afectació a l’entorn. Partint de la perspectiva que poden tenir sobre aquest fet un grup de persones nascudes ja al segle XXI, l’objectiu del projecte és aprofundir en nous imaginaris que permeten reflexionar sobre les crisis del nostre temps. Com podem pensar en les catàstrofes que vindran, quan ja les habitem, i així fugir de la paralització que ens provoquen?

 

 

Escenografia i autoria: Urati laboratori, en col·laboració amb l’alumnat
Concepte, literatura i vídeo: Albert Chamorro
Art visual i gràfic: Marta Lofi
Art sonor i tecnologia: Sergio Camacho
Producció creativa: Roser Casamayor
Mediació: Sílvia Galí
Alumnes participants: Alice Zaccone, Amalia Carlota Berger Casademont, Bárbara Gabriela Hernández Silva, Benjamín Alejandro Quiroga Chumbita, Bruno Moreno Bueno, Èlia Vila Sans, Marisa Gimeno López, Mery Laura Salinas Mena, Mònica Yáñez Morillo, Nerea Font Garcia, Regina Yáñez Ruíz, Salma del Carmen Expósito Campoy, Sendy Maryeni Hernández Guillen, Sol Ariel Calvo Velasquez,Tyra Guadalupe Flores Meza, Izan Calvo Tejada, Walter Amat Font i Yue Yin.
Professores participants: Eva Suárez, Sandra Iturri i Marta Arteaga.

Projecte dut a terme en el marc de la 14a edició del projecte EN RESiDÈNCiA - Artistes als instituts de Barcelona, un programa de l’Institut de Cultura de Barcelona i del Consorci d’Educació de Barcelona, ideat en col·laboració amb el Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa.

La residència d’Urati laboratori a l’Institut Escola Eixample ha estat comissariada i coordinada pel Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa.

bottom of page